Thứ Năm: Chọn lấy sự sống

Thái Hà (11.02.2016) – Sách Đệ Nhị Luật  (Đnl 30, 19-20) đưa ra ba lời mời gọi cụ thể cho Mùa Chay, đó là: yêu mến Đức Chúa, lắng nghe tiếng Người, và gắn bó với Người. Để làm được như vậy, chúng ta hãy chọn sự sống và đón nhận ơn Chúa ban.

Thật đúng lúc vì hôm nay chúng ta cùng tôn sùng Mẹ Maria, người đã dành trọn cuộc đời để thi hành lời mời gọi đó. Đặc biệt, với những ai đã từng đến Đền Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp thì việc chọn thi hành Lời Chúa giống như Mẹ Maria đã làm sẽ trở nên dễ dàng khi mà chúng ta đi dọc bờ sông Gave, lần chuỗi kinh Mân Côi gần hang đá, tham gia đoàn rước nến, hoặc cầu nguyện như những người bệnh tật với niềm tin và hy vọng sẽ vượt qua những gian khó, và rồi đến trầm mình trong những hồ nước chữa lành.

Grotto_of_Lourdes_-_Lourdes_2014_123

Nhưng ở nơi linh thiêng đó, Đức Mẹ Vô Nhiễm còn dạy ta nhiều điều hơn thế nữa. Mẹ yêu mến Thiên Chúa hơn cả những gì Mẹ biểu lộ bên ngoài, Mẹ đã tin tưởng phó thác vào lời mời gọi của Thiên Chúa và đã ôm chặt Chúa Giêsu trong vòng tay từ lúc Người được sinh ra trong máng cỏ cho đến khi  Người được hạ xuống từ cây thập giá. Trong tâm tình bắt đầu bước vào Mùa Chay, chúng ta được mời gọi can đảm noi gương Mẹ vì Mẹ sẽ luôn soi dẫn cho chúng ta trong những góc tối của tâm hồn, để chúng ta chọn lấy sự sống dù ở đâu và chọn sống những điều bé nhỏ mỗi ngày.

Nt. Brridget Haase, O.S.U.