Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Ân phúc

Thái Hà (15.08.2019) –  Bà Êlisabét nói rằng: Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em . (Lc 1,39-56)

Đức Mẹ về trời (ảnh internet)

Ngày 01.11.1950, Đức Piô XIII ban hành thông điệp Munificentissimus Deus long trọng định tín Mẹ Maria linh hồn và thân xác lên trời. Đây là một tín điều buộc mọi người phải tin.

Đặc ân hồn xác lên trời là một tổng hợp mọi đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria. Khi tuyên dương công trạng của Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời, Thiên Chúa đã biểu dương hồng ân mà Người đã ban cho Mẹ. Và như vậy, Người muốn đề cao Mẹ Maria như là thành quả tuyệt vời của ân sủng, để mọi người ở mọi thời ngọi khen Mẹ diễm phúc, và nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng.

Hôm nay, Giáo Hội tôn vinh Đức Maria, người nữ tỳ khiêm tốn làng Nadarét. Nhờ đức tin và tiếng xin vâng của Mẹ, trần thế nhận được ơn cứu độ

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo gương Mẹ, luôn tín thác vào tình thương Chúa và tin tưởng một ngày kia sẽ được cùng Mẹ ca ngợi Chúa trên thiên đàng. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.