Thứ Năm Lễ Kính Các Thánh Anh Hài: Yêu thương trẻ nhỏ

Thái Hà (28.12.2023) – Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. (Mt 2,13-14)

Ngày 25.11.2022, tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xét xử đối với chị Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì tội hành hạ đánh đập bé gái tám tuổi. Thật đau lòng!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ vì sợ mất quyền bính của mình nên vua Hêrôđê đã giết các hài nhi. Vì vậy, tất cả trẻ em ở Bêlem và vingf lần cận đã bị giết chết.

Các thánh Anh Hài đã được Thiên Chúa chọn để dự phần vào công trình cứu chuộc của Người. Qua cái chết, các ngài  đã trở nên dấu chứng mạnh mẽ về sự vô tội của Đức Giêsu. Tuy thân phận nhỏ bé, yếu đuối, nhưng các ngài làm nên điều diệu kỳ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương đến những trẻ em không nơi nương tựa đang cần được chăm sóc, các thiếu nhi đang bị bóc lột, hành hạ. Xin gìn giữ để các em luôn được sống trong ân phúc và bình an của Ngài, Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…