Thứ Năm Lễ Kính Dâng Đức Giêsu Trong Đền Thờ: Lời tiên tri bí nhiệm

Thái Hà (02.02.2023) – Ông Simêôn nói: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng”. (Lc 2,22-40)

Trong lịch sử nhân loại, một số người khôn ngoan có khả năng tiên đoán cho tương lai. Tuy nhiên, không phải bất kỳ lời tiên đoán nào cũng chính xác, chỉ có Thiên Chúa mới biết trước tương lai.

Trong Tin Mừng hôm nay, ông Simêôn cũng đưa ra một lời tiên tri về những khó khăn thử thách mà trẻ Giêsu sẽ gặp phải trong khi thi hành sứ mệnh. Cha mẹ Người chưa hiểu được những lời ông Simêôn nói, bởi vì lời sấm ấy hơn ba mươi năm sau mới được ứng nghiệm. Thật vậy, khi đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ kêu mời người ta đón nhận ơn cứu độ trong tự do chứ không áp đặt đạo lý của mình, nhưng Người vẫn gặp phải sự chống đối gay gắt, mà đỉnh cao là bản án xử tử trên thập giá. Như thế, sự chống báng Đức Giêsu đã làm cho những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra, để ủng hộ hay chống đối, như lời ông Simêôn đã nói.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu điều Chúa dạy và làm điều Chúa muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…