Thứ Năm Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá: Thập Giá – Minh chứng tình yêu

Thái Hà (14.09.2023) – Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,13-17)

Ngày 25/12/2005, Đức Thánh Cha Benêđíctô XVI đã ấn ký thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu và ban hành một tháng sau đó. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha đã muốn trao cho Giáo hội một văn kiện mạnh mẽ nói về tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đó là Tình Yêu.

Nếu Mầu Nhiệm Nhập Thể cho thấy tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa đoái đến con người, một tình yêu đi xuống, thì Mầu Nhiệm Thập Giá cho thấy đỉnh cao của tình yêu ấy, một tình yêu đi lên. Thật vậy, Thiên Chúa vì yêu con người đã đi xuống để cho con người thấy tình yêu là gì, để rồi chịu chết trên thập giá, trở thành giá máu nâng loài người tội lỗi lên.

Chúng ta suy tôn Thánh Giá không phải là cổ võ bạo lực, tôn sùng tội lỗi nhưng là tôn sùng giá máu cứu độ mà Thiên Chúa đã đổ ra vì yêu thương con người. Vì thế, biểu tượng của tội lỗi, ô nhục giờ đây trở nên niềm tự hào, bởi đó là minh chứng của tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Ngài mỗi khi chúng con nhìn lên thánh giá. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, ”
Chấm nối chấm…