Thứ Năm Lễ Kính Thánh Maria Mađalêna: Gặp gỡ Chúa

Thái Hà (22.07.2021) – Bà Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,1-2.11-18)

Thánh nữ Maria Mađalêna chúng ta kính nhớ hôm nay là người đầu tiên được thấy Chúa sai khi Người Phục sinh. Chị đã thể hiện niềm vui ấy bằng cách chạy về báo tin cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).

Có thể nói, Maria Mađalêna là người phụ nữ chân thành và thánh thiện. Chị đã được Chúa chữa lành cho khỏi bảy quỷ, được theo chân Chúa trên hành trình truyền giáo, được đứng dưới chân thập giá, và giờ lại được thấy Chúa Phục Sinh.

Nhưng phải chăng là may mắn mà chị được như thế? Thưa không, đó là vì chị đã luôn khao khát được ở bên Chúa, được phục vụ Người. Cho dù Người đã bị đóng đinh, chịu chết nhưng chị vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng khát khao được thấy Chúa. Chị đã đến mồ từ sáng sớm ngày Sabát, và cuối cùng đã được Chúa cho gặp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nữ Maria Mađalêna mà ước ao được ở bên Chúa mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…