Thứ Năm Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Anh hãy theo tôi

Thái Hà (21.09.2023) – Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngội tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9-13)

Trước khi đi theo Đức Giêsu, ông Matthêu làm nghề thu thuế, một nghề được coi là tội lỗi ở Do Thái lúc bấy giờ. Khi Đức Giêsu kêu gọi: “Anh hãy theo tôi”, ông may mắn và can đảm bỏ lại quá khứ tội lỗi, từ bỏ nghề thu thuế và một gia tài to lớn. Cũng chính nhờ sự từ bỏ đó mà ông tìm lại được danh dự và tâm hồn của ông thật hạnh phúc và bình an.

Khi kêu gọi Matthêu, Đức Giêsu lấy tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa để chiếu sáng Matthêu. Chính nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Matthêu từ người thu thuế trở thành Tông Đồ, từ tội nhân trở thành môn đệ Đức Giêsu. Hơn nữ, Matthêu dùng khả năng của mình viết sách Tin Mừng phục vụ đồng bào.

Xin cho mỗi tín hữu biết can đảm từ bỏ những gì đi ngược lại với lời mời gọi của Tin Mừng để đi theo Đức GIêsu, mang Tin Mừng và ơn cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ân sủng và tình thương giúp con tử bỏ quá khứ tội lỗi để can đảm chọn Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…