Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: Sứ mạng truyền giáo

Thái Hà (03.12.2020) – Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ”. (Mc 16,15-20)

Thánh Phanxicô Xaviê (ảnh internet)

Truyền giáo là lệnh truyền muôn thuở của Đức Giêsu dành cho toàn thể cộng đoàn Hội Thánh.

Đức Giêsu đã nhận lấy sứ vụ truyền giáo nơi Chúa Cha để ra đi rao giảng chân lý và ơn cứu độ. Sứ vụ này được ủy thác cho Hội Thánh, điều này tạo nên bản chất của Hội Thánh. Do đó, sứ vụ này cao quý tự ngồn gốc vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Sứ mạng được tiếp nối qua muôn thế hệ, và sẽ mãi tiếp tục cho đến ngày tận thế.

Truyền giáo không nhất thiết là phải đi đến vùng biên cương xa xôi, nhưng có thể chỉ là biên cương của tâm hồn. Chúng ta phải vượt qua biên cương của sự ích kỷ để có thể đến với người khác và có được niềm vui vô vị lợi.

Ước mong cuộc đời thánh Phanxicô Xaviê nên mẫu gương cho chúng ta noi theo để nhiệt thành loan báo về Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, truyền giáo quả là sứ mạng cấp thiết trong thời đại hôm nay. Xin ban cho chúng con thêm sức mạnh để chúng con có thể tiếp nối sứ vụ thánh thiêng này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…