Thứ Năm Lễ Kính Thánh Simon Và Thánh Giuđa Tông Đồ: Tông đồ

Thái Hà (28.10.2021) – Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đem cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6,12-19)

Trong sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, Giáo hội khẳng định: “Ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm Tông đồ”. (số 1)

Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, luôn mời gọi con người cộng tác vào mọi sáng kiến yêu thương của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các Tông đồ đi theo Người, để tiếp nối việc loan báo Tin Mừng và công trình cứu độ. Hai ông Simon và Giuđa, cũng như các Tông đồ khác là những con người đầy yếu đuối và bất toàn, không có địa vị cao trong xã hội, nhưng Chúa vẫn tin tưởng và chọn các ông đi loan báo Tin Mừng. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, các ngài ra đi làm chứng cho Tin Mừng khắp muôn nơi bằng lời giảng và bằng chính mạng sống của mình. Các Kitô hữu hôm nay thì sao, chúng ta có sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa và thi hành sứ vụ Tông đồ trong đời sống của mình không?

Cầu nguyện: Xin cho chúng con ý thức được ơn gọi Tông đồ của mình, ngõ hầu chúng con hăng say rao truyền Tin Mừng cứu độ của Chúa cho những người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…