Thứ Năm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael: Ta đã thấy Ngươi

Thái Hà (29.09.2022) – Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! ” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,47-51)

Trong ngày lễ kính các tổng lãnh thiên thần, Giáo Hội cho chúng ta nghe Tin Mừng của thánh Gioan thuật lại lời tuyên xưng của Nathanaen vào Chúa Giêsu: Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel.

Câu chuyện xảy ra khi Philípphê đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô thì ông vội đi báo tin cho bạn mình là ông Nathanaen. Lúc đầu, ông Nathanaen không tin. Nhưng khi ông gặp Chúa và được Chúa cho biết Người đã thấy ông ngồi dưới gốc cây vả, trước cả khi ông Philípphê gọi ông thì ông tin. Ông tin vì Chúa Giêsu biết được các điều kín nhiệm của ông. Và Chúa Giêsu còn cho ông biết: Các ông sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Người.

Ngày hôm nay, chúng ta có nhận ra Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta không? Đối với Chúa, chúng ta có nhận rằng: Chúa là Đấng “Ai bằng Thiên Chúa” để chúng ta đặt Chúa trên tất cả không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người là Con Thiên Chúa, là Vua cả vũ trụ. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng “Ai bằng Thiên Chúa”, để chúng con chỉ thờ phượng một mình Chúa và không chạy theo bất cứ một thụ tạo nào khác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.