Thứ Năm Lễ Nhớ Thán Gioan Brebeuf, Thánh Isaac Jôgues Cùng Các Bạn Tử Đạo, Và Thánh Phaolô Thánh Giá: Phục vụ

Thái Hà (19.10.2023) – Đức Giêsu tiếc thương cho những nhà thông luật! Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. (Lc 11,47-54)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Quyền bính sự thật là để phục vụ, chứ không phải để khai thác bóc lột người ta”.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu tiếc thương cho những nhà thông luật và nhóm Pharisêu. Thay vì phục vụ người khác thì họ lại sử dụng sự hiểu biết và quyền bính để bắt người khác phục vụ mình; thay vì dẫn đến điều thiện hảo thì lại lôi kéo người ta đến chuyện xấu xa. Sự ác ý và thói tự kiêu đã che mờ gôi mắt của các nhà thông luật, khiến họ dùng sai quà tặng Chúa ban.

Xã hội ngày nay, vì hẹp hòi với đồng loại và nhỏ nhen trong ước muốn của chính mình, đã làm cho con người không còn nghĩ đến thiên ích chung. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống quảng đại, trung thành với đường lối của Thiên Chúa: làm chứng cho sự thật, sống chứng ta ngôn sứ và luôn hướng mình đến điều thiện chung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, xin hướng dẫn chúng con đi trên con đường Chúa đã đi để chúng con được sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…