Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Athanasiô: Ai tin sẽ được giải thoát

Thái Hà (02.05.2019) – Ai tin vào Con Thiên Chúa thì sẽ được sự sống đời đời, con kẻ không tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. (Ga 3,31-36) 

Ảnh minh họa (Google)

Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) cho rằng Đức Giêsu được trình bày trong các sách Tin Mừng là sản phẩm tô vẽ một lớp sơn thần linh của các môn đệ. Đức Giêsu thật chỉ là một người đầy tham vọng về quyền lực chính trị, cuối cùng bị chết thảm bại. Trong khi đó, Blaise Pascal, nhà toán học và triết học nổi tiếng người Pháp, lại cho rằng: Bạn cứ tin và sống như Chúa Giêsu dạy. Nếu không có Chúa, bạn chẳng mất mát gì. Nếu Chúa hiện hữu, bạn sẽ có tất cả!

Giáo Hội trước sau vẫn tin nhận Đức Giêsu chính là Đức Kitô, niềm tin ấy không chỉ dựa trên Kinh Thánh, mà còn cả trên truyền thống Giáo Hội, Phụng vụ, các tín biểu…, cách riêng là những lời rao giảng tiên khởi của các Tông Đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Xin ban cho chúng con sự sống đời đời như Ngài đã hữa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.