Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Bênađô: Người giàu và Nước Trời

Thái Hà (20.08.2019) –  Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. (Mt 19,23-30)

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”

Thánh Bênađô thuộc dòng dõi quý tộc. Cuộc đời ngài đầy hứa hẹn với địa vị giàu sang và chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Thế nhưng, 4 năm sau khi mẹ qua đời, ngài đã từ bỏ tất cả, xin gia nhập đan viện, sống đời tu trì và quyết tâm tận hiến đời mình cho Chúa.

Người giàu vào Nước Trời “khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”. Theo lối diễn tả này, người giàu vào Nước Thiên Chúa là điều không tưởng. Nhưng ở đây, hình ảnh này không nhắm vào sự thưởng phạt đời sau, cho bằng ám chỉ việc gia nhập cộng đoàn quy tụ xung quanh Đức Giêsu. Kềnh càng thu tích của cải trần gian mà quên đi chiều kích phục vụ, chúng ta khó lòng nhập đoàn vào một cộng đoàn sống tinh thần Tin Mừng. Ở đó, chúng ta được mời gọi sống khó nghèo theo Đức Giêsu, dấn thân phục vụ người nghèo, người vô gia cư và cả những người bị loại trừ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xem nhẹ của cải trần gian, để một lòng tìm kiếm Nước Thiên Chúa và vinh quang của Ngài. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.