Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Đón tiếp Chúa qua tha nhân

Thái Hà (29.04.2021) – “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Ga 13,16-20)

Sống là sống với, sống cùng và sống cho người khác, bởi vì “không ai là một hòn đảo” (Thomas Merton). Thật vậy, cuộc sống đầy những dịp gặp gỡ. Khi tôi đến gặp ai, nếu người ta lạnh nhạt với tôi, tôi có khó chịu không? Thế thì tại sao người ta cầu nguyện với tôi, tôi lại không đón nhận; huống chi Đức Giêsu còn muốn tôi coi những người đến với tôi là do Người sai đến.

Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy rằng: Để đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Đức Giêsu đến với nhân loại ta phải đón tiếp những người được Đức Giêsu sai đến, Như thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, ta vẫn luôn được Chúa mời gọi nên giống Chúa, qua việc yêu thương tha nhân, nhất là những người Chúa gửi đến cho ta.

Thánh nữ Catarina Siêna mà chúng ta mừng kính hôm nay là minh chứng sống động về điều này. Với tình yêu Chúa thiết tha, ngài đã dấn thân phục vụ Giáo hội và tha nhân với lòng khiêm hạ.

Cầu nguyện: Lạy chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương và đón tiếp tha nhân như chính Chúa đã dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…