Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Cêcilia: Khóc thương

Thái Hà (22.11.2018) – Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44)

Ảnh minh họa (google)

Một người mẹ đau khổ vì đứa con hư hỏng, không chăm lo học hành mà chỉ cờ bạc rượu chè. Bao nhiêu lần khuyên can và cạn nước mắt, đứa con vẫn không nghe, lòng bà quặn đau những vẫn thương đứa con thơ dại của mình.

Đức Giêsu thương dân chúng thành Giêrusalem vì họ như đứa con ngỗ nghịch không chịu nghe lời Chúa mà con manh tấm giết bỏ Người. Nếu họ chịu hoán cải và sống chính trực, thì bình an của Chúa đã che chở và bảo vệ họ chống lại các địch thủ rồi. Nhưng tiếc thay, vì lòng chai dạ đá nên họ không nghe.

Thánh nữ Cêcilia là mẫu gương cho chúng ta noi theo, vì ngài đã để tâm suy gẫm Lời Chúa và can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa. Thánh nữ cảm nhận được sự bình an và dịu ngọt mà Chúa ban tặng cho dẫu phải hy sinh tính mạng để làm chứng cho Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con tim chai lỳ của chúng con thành con tim biết yêu thương, để chúng con có thể trở nên chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.