Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Clare Trinh Nữ: Phải tha thứ mấy lần?

Thái Hà (11.08.2022) – Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Khi Ðức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giuđê, bên kia sông Giođan. (Mt 18,21-19,1)

“Nhưng là bảy mươi lần bảy”, nghĩa là số lần tha thứ không có giới hạn. Đó là điều Thiên Chúa muốn. Trong thực tế, thật lòng tha thứ là một điều vô cùng khó để thực hiện. Chúng ta thường chỉ tha thứ bằng môi miệng, nhưng những vết thương mà ai đó gây ra cho ta, thật là khó có thể quên nếu không muốn nói là sẽ không bao giờ quên. Thế nhưng, chỉ có yêu thương và sự tha thứ mới có thể chữa lành cho con người ngày hôm nay, mà trước hết là chữa lành cho tâm hồn chúng ta. Nhưng làm sao ta có thể thực hiện một điều vượt quá sức mình? Hãy có ước muốn tha thứ và thật lòng cầu xin Chúa giúp bạn có thể tha thứ; và như vậy là đủ; phần còn lại hãy để Thiên Chúa thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tha thứ một cách trọn vẹn và chân thành cho những người đã làm tổn thương chúng con. Xin đặt để nơi trái tim chúng con một tình yêu của Chúa, để chúng con sống với anh em của mình bằng tình yêu ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.