Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Đa Minh: Anh em bảo Thầy là ai

Thái Hà (08.08.2019) – Bấy giờ, Ông Simon Phêrô thưa : ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’’. (Mt 13,13-23)

Ông Simon Phêrô thưa: ”Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”

Thánh ĐaMinh được mệnh danh là con người của Chúa. Suốt cuộc đời, thánh nhân nói với Chúa trong cầu nguyện, chiêm niệm và nói về Chúa trong sứ vụ rao giảng. Nhờ đó, thánh nhân đã đưa được nhiều linh hồn về với Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, ông Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình. Lời tuyên xưng đầy Thần Khí này trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu : ‘’ Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?’’ Cuộc sống xô bồk hiến ta đôi khi không còn ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Nhiều lúc ta cũng sống bon chen, tranh giành, hơn thua, được mất như ai. Hôm nay, Chúa hỏi chúng ta : ‘’Thầy là ai trong cuộc đời của con’’ ?

Thánh Đa Minh đã nhận ra Đức Giêsu Kitô là ai trong cuộc đời mình qua đời sống chiêm niệm và đời rống rao giảng Tin Mừng cho tha nhân. Theo gương ngài, chúng ta cũng được Đức Giêsu mời gọi lên đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức Chúa là trung tâm và là cùng đích của cuộc đời con. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.