Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Phẩm giá cao cả

Thái Hà (14.12.2023) – “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. (Mt 11,11-15)

Cuộc đời của Gioan Tẩy giả thật lạ kỳ: sinh ra bởi song thân cao niên, lớn lên trong hình mẫu một vị ngôn sứ khó nghèo, tự nhận mình là tiếng hô trong hoang điak hầu chỉ cho dân về một Đấng khác, rồi lặng lẽ rút lui sau khi đã hoàn thành sứ vụ với bản án của Hêrôđê.

Gioan Tẩy giả quả là một câu chuyện đẹp nhưng chưa trọn vẹn khép lại thời Cựu Ước để từ nay, với sự xuất hiện của Đức Kitô, Vương quốc của Thiên Chúa được khai sinh ngay trong trần gian này nơi những ai tin tưởng vào Người. Gioan và những người công chính trước ông đã hằng khắc khoải chờ mong, vất vả chiến đấu để được vinh phúc của Vương Quốc, thế mà cũng chỉ đứng sau những người nhờ lòng tin vào Đức Kitô, được chung hưởng phần gia nghiệp với Người.

Phẩm giá cao cả của người Kitô hữu là được chia sẻ chức phận làm Con, được đồng thừa tự với chính Đức Kitô trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy giả, trở thành lời loan báo, thành tiêgns gọi mời nhân loại tìm đến với Đức Kitô và nhờ đó lãnh nhận được phẩm giá cao cả mà ngay từ thủa ban đầu, Ngài đã muốn dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…