Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Vianey: Các con bảo Thầy là ai

Thái Hà (04.08.2022) – Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. (Mt 16,13-23)

Chúng ta thường nhận ra mình là người Công giáo một cách rất dễ dàng qua những cử chỉ thờ tự hay tham dự các bí tích; có thể chúng ta có nhiều những kiến thức về giáo lý nhưng một cảm thức đức tin về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình lại trống vắng hay mờ nhạt. Thiên Chúa trong cuộc đời mình lại trống vắng hay mờ nhạt. Thiên Chúa mà chúng ta đang bước theo không hề mơ hồ hay xa cách. Thiên Chúa hoàn toàn thân cận và vẫn luôn đồng hành từng bước trong cuộc đời mỗi người trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có đón nhận và mở lòng ra để Ngài bước vào cuộc đời ta hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa dòng đời với biết bao điều lôi kéo khiến cho chúng con hoài nghi và lạc xa Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng tin và sự can đảm, để chúng con dám mở lòng lòng ra đón nhận Ngài bước vào cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.