Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkia: Vị ngôn sứ cuối cùng

Thái Hà (17.10.2019) –   Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn sứ và Tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia”. (Lc 11,47-54)

“Ta sẽ sai Ngôn sứ và Tông đồ đến với chúng”

Ngôn sứ là một nhiệm vụ không hề dễ, bởi vì người ta không muốn nghe sự thật. Nhất là khi sự thật đó làm tổn hại đến quyền lợi, danh vọng. Và để chứng tỏ mình có lý, người ta lùng bắt các tiên tri. Aben bị giết cách ám muội giữa đồng không cô quạnh. Dacaria bị giết giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bàn thờ.

Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa thật vô biên, Người nhịn nhục tất cả. Người đã sai Con Một xuống trần. Đó chính là cơ hội cuối cùng cho con người. Tất cả được chốt lại trong vấn đề tin hay không tin Đức Giêsu Kitô, bởi vì Đức Giêsu chính là trung gian duy nhất. Nhờ Người mà muốn vàn ơn phúc được trao ban cho chúng ta.

Thánh Inhaxiô dành cả cuộc đời để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Chính thánh nhân đã dùng cái chết anh dũng như một lời minh chứng cho đức tin. Giữa bầy sư tử giành nhau cắn xé thân xác ngài, ngãi vẫn không ngừng gọi tên Giêsu, và chỉ duy Giêsu mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vững tin vào Ngài. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.