Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Phanxica Rôma: Cứng lòng

Thái Hà (09.03.2023) – Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”. (Lc 16,19-31)

Thánh Tôma bị xem là người cứng lòng tin, vì khi được các Tông Đồ cho biết Chúa đã sống lại và họ đã gặp Chúa, ông vẫn không tin và đòi phải được tự mình kiểm chứng.

Tâm lý chung của con người là phải được “thực mục sở thị” hoặc phải có chứng cứ xác thực mới chịu tin. Không chỉ thế, nhiều khi được thực mục sở thị, cũng vẫn còn có kẻ “không tin vào mắt mình” mà lại đi tin vào những truyền thuyết hoang đường. Một điều lạ là chúng ta thường dễ tin vào những tin đồn thất thiệt, thậm chí vô căn cứ, nhưng lại khó tin vào Lời Chúa dù đã được giải thích cặn kẽ trong Sách Thánh.

Trước thực trạng cứng lòng của dân Do Thái xưa và của con người nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Bởi lẽ Lời Chúa là bảo chứng cho cuộc sống mai sau của chúng ta. Đặc biệt, những ai không thấy mà tin thì lại càng có phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc là đức tin, tin vào Lời Chúa để sau này được chung phần với Chúa trên quê trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…