Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Salêxiô: Biết Chúa Giêsu

Thái Hà (24.01.2019) – Người ta lũ lượt đến với Đức Giêsu, vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3,7-12)

Ảnh minh họa (Google)

Thời Hán Sở tranh hùng, mặc dù quân lực yếu hơn nhưng Hán vương Lưu Bang đã đánh bại được Sở vương Hạng Vũ nhờ vào danh tướng Hàn Tín. Được biết rằng trước đó Hàn Tín đã từng đến nương nhờ Hạng Vũ nhưng không được ông tin dùng. Nhiều sử gia cho rằng Hạng Vũ thất bại là do không biết nhìn người, không biết trọng dụng nhân tài.

Đám đông trong Tin Mừng ngày hôm nay tìm đến với Đức Giêsu như một danh y để xin chữa bệnh vì họ biết Người chữa được bệnh. Các thần ô uế biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng biết để mà xa tránh. Ngày nay, nhiều người vô thần học hỏi Kinh Thánh để tìm cách chống đạo, họ cũng biết khá rõ Đức Giêsu… Tuy thế, những cái biết trên không mang đến ơn cứu độ.

Chỉ khi nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, để rồi từ đó nghe theo Lời Người, chúng ta ới có được hạnh phúc thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra bàn tay và quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời để rồi từ đó ngày càng yêu mến Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.