Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Phêrô Claver: Ân báo oán

Thái Hà (09.09.2021) – Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. (Lc 6,27-38)

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Nó ám chỉ đến một thái độ kiên nhân nuôi thù, tầm thù và trả thù.

Rõ ràng, thật là khó chấp nhận hình ảnh hình ảnh người quân tử mà lại gắn kết với sự thù hằn, trả oán. Điều này hoàn toàn khác biệt với những hình ảnh của những người muốn đi theo Đức Giêsu vì Người trình bày một cách thực hành khác, trái ngược với những gì người ta thường làm là oán báo oán. Đức Giêsu muốn con cái mình phải là những người biết lấy ân mà báo oán.

Thực vậy, giáo lý của Đức Giêsu không phải là kiểu có vay có trả, nhưng ẩn tàng bên trong những lời dạy khôn ngoan ấy chính là sự tha thứ. Người muốn tất cả chúng ta phải biết dùng sự tha thứ mà hòa giải với nhau, dùng sự tha thứ để nối kết con người với nhau chứ không phải dùng nắm đấm hay súng ống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học hỏi sự tha thứ nơi Ngài để chúng con cũng biết tha thứ cho nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…