Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Syrillô Và Mêthôđiô: Đức tin sống động

Thái Hà (14.02.2019) – Đức Giêsu nói với người đàn bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi”. (Mc 7,24-30)

Ảnh minh họa (Google)

Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành, đã nói: “Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần”.

Đang khi người Do Thái từ chối Đức Giêsu, thì một người đàn bà ngoại giáo đến xin Đức Giêsu trừ quỷ cho con gái. Bà kiên trì cầu xin và chính nhờ được thử thách trong đức tin, lời cầu nguyện của bà đã được Đức Giêsu nhậm lời. Người đàn bà tượng trưng cho dân ngoại, đang sốt sắng nhặt lấy những mảnh vụn ân sủng mà dân Do Thái đã cứng lòng từ chối.

Hai thánh Syrillô và Mêthôđiô chúng ta mừng kính ngày hôm nay là những người sống đức tin trọn hảo: các ngài đã không để rào cản về ngôn ngữ cản trở việc loan báo Tin Mừng cho dân Slavơ, các ngài sốt sắng nhiệt thành rao giảng  đạo Chúa, nhờ đó nhiều người đã trở lại đạo sau khi nghe ngài rao giảng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin trung kiên để không gian nan, thử thách nào có thể làm con xa Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.