Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Giêsu: Ngăn cản

Thái Hà (15.10.2020)  – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”. (Lc 11,47-54)

Một bác sĩ nọ vẽ lên tường một cánh cửa giả. Rồi ông nói với các bệnh nhân của mình rằng, ai muốn về nhà thì hãy đi qua cánh cửa này.

Nếu như cánh cửa giả ấy là bức tường ngăn cách các bệnh nhân với thế giới bên ngoài, thì cũng vậy, các nhà thông luật cũng đã tạo ra một cánh cửa giả nhằm ngăn cản dân chúng đến với Thiên Chúa. Họ là những người am hiểu Kinh Thánh, nhưng lại giải thích Kinh Thánh dựa trên lề luật. Họ đã đóng khung Lời Chúa theo ý của họ. Nhưng họ quên rằng, Lời Chúa chính là chìa khóa để mở ra với con người và đưa con người đến gần Thiên Chúa.

Hơn nữa, họ đã dùng lề luật như một bức tường ngăn cản giữa con người với Thiên Chúa, và làm cho dân chúng có một cái nhìn sai lệch về Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết mở rộng lòng để đón nhận Lời Chúa và dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…