Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Turibiô Mônrôvêkhô: Làm chững cho sự thật

Thái Hà (23.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ”. (Ga 5,31-47)

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta lầm lẫn không thể phân biệt đâu là điều chân thật với giả dối, đâu là khôn ngoan với ngu muội. Có lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện.

Ông Gioan Tẩy Giả đã dùng cái chết của mình để minh chứng cho sự thật, ông đã chiến thắng trong cuộc giao tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Ông đã chịu chìm khuất đi để Đức Giêsu là ánh sáng xuất hiện.

Thế nhưng khi Đức Giêsu đến, những người Do Thái vẫn tỏ thái độ cứng tin, họ sai người đến gặp Đức Giêsu và xin cho một dấu chứng. Trước sự cứng tin của đám đông người Do Thái, Đức Giêsu đã chứng minh mình là con Thiên Chúa qua việc luôn thi hành thánh ý Chúa Cha. Người luôn thi hành thánh ý Chúa Cha trong vâng phục và khiêm tốn.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho chúng con biết dùng đời sống của mình mà làm chứng về Đức Giêsu là Con Một Cha và là Đấng Cứu Độ trần gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…