Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Venxetlao, Thánh Laurensô Ruy Và Các Bạn Tử Đạo: Làm mọi việc để vinh danh Thiên Chúa

Thái Hà (28.09.2023) – Vua Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. (Lc 9,7-9)

Ngày 31/7/2018, trong dịp gặp gỡ các lễ sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các em: “Các con hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa trong mỗi việc chúng ta làm, đó là tiêu chuẩn cho lời nói và việc làm của chúng ta”.

Tin Mừng hôm nay rất ngắn, với khung cảnh vua Hêrôđê đang cố tìm hiểu Đức Giêsu là ai. Qua các phép lạ, Đức Giêsu đã gây ấn tượng với dân chúng và khiến vua Hêrôđê phải tò mò. Tuy nhiên, Đức Giêsu làm phưps lạ không nhằm để gây ấn tượng hay tìm kiếm danh tiếng; thay vào đó, Người làm mọi sự nhằm vinh danh Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Sứ mạng của Đức Giêsu không nhằm tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng để tìm kiếm và cứu vớt những ai bị hư mất.

Người Kitô hữu cũng được mời gọi theo gót Đức Giêsu, làm mọi việc nhằm mưu ích cho tha nhân và để vinh danh Thiên Chúa chứ không phải để gây ấn tượng hay tìm kiếm vinh quang cho riêng mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết làm mọi sự nhằm vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…