Thứ Năm Lễ Thánh Birgitta: Thật có phúc

Thái Hà (23.07.2020) – Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. (Mt 13,10-17)

Jean Vanier, người sáng lập tổ chức quốc tế trợ giúp người khuyết tật, nói rằng: người khuyết tật đã dạy cho ông điều gì đó về chính ông, một điều có giá trị hơn hẳn tất cả những gì ông đã từng dạy cho họ về bản thân họ. Thật vậy, có những điều vô cùng cao quý mà con mắt giác quan không thể nhìn thấy và đôi tai thể lý không thể nghe được. Bằng hành động yêu thương, Jean Vanier đã cảm thấy hạnh phúc khi khám phá ra được điều cao quý đó.

Được nhận biết Thiên Chúa và được nghe lời Người dạy bảo chẳng phải là một điều vô cùng cao quý đối với chúng ta hay sao? Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy quyền năng và tình thương vô biên của Người. Điều diễm phúc dành cho chúng ta là Đức Giêsu đã đến và ở cùng chúng ta, Người chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc và Người đã chịu chết vì yêu thương chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được biết Chúa và được nghe lời Ngài chỉ dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…