Thứ Năm Lễ Thánh Giêrônimô Êmilanô: Đức tin mãnh liệt

Thái Hà (08.02.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu đi đến địa hạt Tia, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người, xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,24-30)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại việc người đàn bà dân ngoại đến xin Đức Giêsu trừ quỷ cho con gái của mình. Mặc dù, bà biết mình là dân ngoại nhưng chính đức tin và niềm hy vọng đã giúp bà vượt qua được rào cản ngăn cách đó, để mạnh dạn đến xin ĐỨc Giêsu chữa bệnh cho con mình. Đức Giêsu không chữa ngay những Người lại thử thách đức tin của bà. Chính vì bà có đức tin mãnh liệt nên phép lạ đã xảy ra và  con bà cứu thoát khỏi quỷ ám.

Đức tin của chúng ta chỉ vững mạnh khí trải qua đau khổ và được tôi luyện bằng nghịch cảnh. Nhờ có đức tin vững mạnh, chúng ta mới cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa và trở nên những chứng nhân về niềm hy vọng cho con người ngày nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào quyền năng của Ngài, để mỗi khi gặp thử thách trong đức tin chúng con biết cậy trông vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…