Thứ Năm Lễ Thánh Phanxicô Paola: Xét đoán theo kiểu người phàm

Thái Hà (02.04.2020) –  “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám…”. (Ga 8,51-59)

(Ảnh internet)

Những người Do Thái tuyên bố một cách chắc chắn là Chúa Giêsu bị quỷ ám. Có lẽ, trong trường hợp này, họ không có ác ý mà chỉ đang “xét đoán theo kiểu người phàm” (Ga 8,15). Bởi theo lập luận của họ thì ngay cả Apraham và các ngôn sứ đều đã chết dù họ có tuân giữ lời Thiên Chúa, thế mà Chúa Giêsu lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết”.

Tác giả sách khôn ngoan viết: “Những lý luận quanh co khiến con người xa lìa Thiên Chúa” (Kn 1,3). Trong cuộc tranh luận với Chúa Giêsu hôm nay, những lối suy xét theo kiểu người phàm và lập luận quanh co đã làm cho người Do Thái “nhìn gà hóa cuốc”, họ nhìn thấy quỷ trong Chúa. Xét về mặt logic theo kiểu người phàm thì họ không sai/ Họ chỉ lầm lạc khi không tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa và không tin vào lời giải thích của Người.

Với những lý luận theo kiểu thế gian này, chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng lầm lạc của người Do Thái. Chúng ta cũng sẵng sàng “chụp mũ” anh chị em khi họ có những suy nghĩ khác biệt với chúng ta. Mớ lý luận này cũng dễ làm cho chúng ta mù lòa và gây chiến với anh chị em không cùng quan điểm với mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con để con nghe và hiểu Chúa nhiều hơn. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.