Thứ Năm Lễ Thánh Robertô Bellarminô: Lòng thương xót

Thái Hà (17.09.2020) – Đức Giêsu nói với ông Simôn: “…tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. (Lc 7,36-50)

Sau khi nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho một tội nhân như mình, thánh Augustinô đã thốt lên rằng: “Con đã yêu mến Chúa quá muộn!”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho tất cả mọi người, dù là người Pharisêu, và đón nhận cử chỉ yêu thương sám hối của người phụ nữ tội lỗi, mặc cho những tiếng xầm xì bên ngoài.

Qua thái độ này, Đức Giêsu cũng mời gọi con người ý thức về thân phận tội lỗi của mình, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và chạy đến với Người, vì Thiên Chúa như người cha nhân hậu, luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc biết quay trở về.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Ngài, để con luôn được an vui và sống chứng tá cho tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…