Thứ Năm Lễ Thánh Timôthê Và Thánh Titô: Được sai đi

Thái Hà (26.01.2023) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sau thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”. (Lc 10,1-9)

Công đồng Vaticanô II khẳng định “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng quả quyết rằng: Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong giáo hội, được miễn khỏi trách vụ cao cả này: đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc”.

Giống như Đức Giêsu – Đấng đã chọn và sai chúng ta đi – chúng ta cũng thi hành sứ mạng rao truyền Tin Mừng sự sống. Chúng ta được mời gọi dùng chính mạng sống của mình để thi hành sứ mạng ấy. Điều này xem ra là thiệt thòi, thứ thách và đau khổ; nhưng đích thực sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh cửu vì sẽ được Thiên Chúa ban thưởng xứng đáng. Chúng ta có quyền tin tưởng như vậy, vì chính Đức Giêsu đã đi bước trước và hằng dẫn đường cho các môn đệ của Người qua mọi thời đại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng lên đường, dám sống chết cho sứ mạng Chúa đã trao. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…