Thứ Năm Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng: Vâng phục trọn vẹn

Thái Hà (25.03.2021) – Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi”. (Lc 1,26-38)

Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, nói với cha rằng, anh không thích vâng phục. Anh nói: “Thưa cha, con rất ghét ai bảo phải thế này, thế nọ. Như thế, không có tự do.”

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thật đẹp. Cuộc đối thoại giữa sứ thần với Đức Maria giúp chúng ta biết ý thức hơn về sự tự do. Tâm hồn của Đức Mẹ hoàn toàn mở ra trước tình yêu của Chúa, trước những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm: Chính điều này là khởi đầu cho sự vâng phục trọn vẹn. Dường như con người ngày nay luôn nghĩ rằng, sự tự do và hạnh phúc là do tự nơi mình. Tuy nhiên, có một sự thật quan trọng hơn: Tự do, hạnh phúc và sự đầy đủ lại được tìm thấy trong việc đón nhận một trách nhiệm. Hơn nữa, sẽ càng cao quý khi ta biết đón nhận với lòng yêu mến, với ý thức trách nhiệm.

Cầu nguyện: Hãy trở thành những người biến đón nhận trách nhiệm như Đức Maria, có thể sẽ không phải là người hạnh phúc và đầy đủ theo con mắt người đời, nhưng là những người hạnh phúc trong Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ giúp chúng con biết tin tưởng vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…