Thứ Năm Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: “Sợ”

Thái Hà (25.03.2022) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. (Lc 1,26-38)

Khi nghe đến “nỗi sợ” có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến những nỗi sợ nơi một con người, sợ bị nói xấu, sợ bị khinh chê, sợ bị xã hội bỏ rơi… biết bao nhiêu nỗi sợ xảy ra khong cuộc sống. Nhưng có một cái sợ khủng khiếp hơn nhiều, đó là nỗi sợ khi phải chứng kiến số phận của một tâm hồn chai đá khép kín trước tình yêu của Thiên Chúa.

Khi Đức Maria được sứ thần truyền tin, Mẹ đã nhanh chóng mở rộng tâm hồn mình ra để cho Thiên Chúa ngự vào. Còn chúng ta có như Đức Maria không? Đây là câu hỏi để mỗi người chúng ta tự cảm nhận trong ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết bao góc khuất trong cõi lòng mà con sợ phải đối diện, cũng như sợ bị người khác phát hiện. Xin cho con biết noi gương Đức Maria, biết nhanh chóng mở tâm hồn mình ra để ánh sáng Chúa chiếu tỏ cõi lòng con, giúp con can đảm nhận biết những góc khuất của lòng mình mà biến đổi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.