Thứ Năm Mồng Ba Tết_Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm: Cộng tác ơn Chúa ban

Thái Hà (07.02.2019) – Ông chủ nói với người đầy tớ: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh!” (Mt 15,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Giáo Hội Việt Nam dành ngày mùng ba Tết để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Đây cũng là dịp mỗi người nhìn lại về những ơn lành mà chúa đã thương ban để tạ ơn Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói đến người chủ quản lý tài giỏi: biết dùng tài sản của chủ mình giao phó để sử dụng hợp lý và hợp với ý muốn của chủ mình. Đức Giêsu mời gọi người môn đệ trước hết hãy nhiệt tâm trong việc làm cho Chúa trong mọi công việc thuộc bổn phận của mình. Thứ đến, Người muốn chúng ta cộng tác trong công trình tạo dựng: cai quản trái đất này bằng những tài năng, ơn riêng cúa ban.

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn nhận được những ơn lành Chúa ban như có sức khỏe, tài trí, hạnh phúc… Những ơn lành mà ta nhận được không phải để ta sử dụng theo ý riêng của mình, nhưng là để làm theo ý muốn của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng cách khôn ngoan những ơn lành Ngài ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.