Thứ Năm Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Chứng nhân giữa đời

Thái Hà (31.12.2020) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. (Ga 1,1-18)

Có một tu sĩ trẻ được cử đến một vùng “Trắng đạo” để truyền giáo. Tuy không được rao giảng về Lời Chúa, nhưng chính cách sống của vị tu sĩ trẻ lại nên như chứng tá để rao truyền cho Lời Chúa.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” đó là lời xác quyết của thánh Gioan. Một ngôi vị của Thiên Chúa đã được sinh ra và ở giữa chúng ta, để nhờ Đức Giêsu, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa và hưởng trọn lời hứa cứu độ.

Gioan Tẩy Giả, với hồng ân Chúa ban, đã làm cho mọi người hướng về Đức Giêsu, tin vào Thiên Chúa vô hình nay hiện diện hữu hình. Vì vậy, ông trở thành chứng nhân để làm chứng về thân thể của Đức Giêsu và làm cho dân chúng đến với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Ngài., nhất là trong mùa Giáng Sinh này, để chúng con chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Ngài vì tình yêu huyền nhiệm Ngài dành cho nhân thế. Xin cho mỗi người chúng con luôn được ân sủng và niềm vui của Ngài chiếu tỏa, để chúng con biết mang niềm vui ấy đến cho người khác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…