Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh”

Thái Hà (06.01.2022) – Người đến Nazareth là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabát, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách tiên tri Isaia, Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người. (Lc 4,14-22a)

Nhiều lần trong đời chúng ta nghe Lời Chúa, nhưng cứ mỗi lần nghe lại chúng ta vẫn luôn có cảm giác đó là một bản văn đã cũ, viết về một người có tên là Giêsu. Bản văn cả ngôn sứ Isaia đã viết về một người không có tên. Nhưng Chúa Giêsu, khi đọc bản văn ấy, đã mở trí để dạy ta nhận biết Sách Thánh đang nói về Người. Ngày nay, dù đã hơn hai ngàn năm, nhưng những lời rao giảng và dạy bảo của Người vẫn còn nguyên giá trị qua mọi thời. Lời đó có sức biến đổi thật to lớn: người tội lỗi ăn năn trở lại, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, nâng đỡ người yếu đuối, cô nhi, quả phụ và nhất là Lời của Người tràn đầy yêu thương cho những ai đang đau khổ.

Cầu nguyện: Lời của Chúa làm cho con được sống. Xin cho từng lời của Ngài biến đổi những con tim đang hóa đá vì quá nhiều đau khổ, đồng thời giúp con vượt qua những thử thách và đau khổ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.