Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá mình

Thái Hà (15.02.2024) – Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,22-25)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ rằng: Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Liền sau lời nhắn nhủ đó, Đức Giêsu dạy rằng: ai muốn theo Người, thì phải từ bỏ chính bản thân mình, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày.

Điều kiện để trở nên người môn đệ của Đức Giêsu đó là phải từ bỏ chính mình và cùng bước đi với Đức Giêsu trên con đường thập giá. Đây là một điều kiện quan trọng và cũng đòi hỏi sự lựa chọn dứt khoát. Từ bỏ chính mình là quay lưng lại với những khuynh hướng xấu, những đam mê xấu xa như đã trở nên một phần con người chúng ta trước đây. Đó có thể là những nguội lạnh trong tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn trợ lực giúp chúng con thêm can trường trên hành trình vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…