Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (03.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhueng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì”. (Lc 9,22-25)

Hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Người sẽ phải chịu, bởi Chúa biết đây là thời khắc đỉnh điểm trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Người, phản chiếu trọn vẹn căn tính về Đấng Mêsia – Đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế, để cùng Người tiến đến cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ một đức tin và tinh thần mạnh mẽ, như: việc “từ bỏ, vác thập giá và theo Người”, để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cũng vậy, trong Mùa Chay này, mỗi Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên đường thương khó, ngang qua việc: sống từ bỏ dần ý riêng của mình, kiên nhẫn lắng nghe lời góp ý hoặc chia sẻ từ người khác, và khiêm tốn đón nhận những trái ý xảy đến trong cuộc sống, để qua đó, với cái nhìn đúc tin, chúng ta nhận ra được ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc sống của mình, đó là: chúng ta được gắn bó hơn với Chúa, được biến đổi và lớn lên trong đức tin, hướng đến một đời sống huynh đệ và bác ái với anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm đường khổ nạn và thập giá của Cháu, chúng con được mời gọi sống triệt để và tích cực với ơn gọi Kitô hữu, bằng đời sống biết vâng phục và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Ngang qua những vị mục tử, cá bậc ông bà cha mẹ và những người hữu trách của chúng con, xin ban ơn bình an của Chúa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.