Thứ Năm Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lễ Trọng: Kế hoạch của Chúa

Thái Hà (24.06.2021) – Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”.  (Lc 1,57-66.80)

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Đây là lớp đáp “xin vâng” của Đức Maria khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin. Nhờ lời “xin vâng” của Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ trở nên Đấng đầy ơn phúc.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy những điều lạ lùng và kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi người phàm. Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ theo cách của Người, vượt quá tư tưởng và sự hiểu biết của loài người chúng ta.

Trong xã hội hiện nay, có những quan điểm, quy tắc, điều lệ nhiều khi không đúng với luật tự nhiên, nhưng người ta vẫn bị buộc phải tuân giữ. Nên nhớ rằng, mọi nguyên tắc và luật lệ phải hướng đến việc khám phá Thiên Chúa và sống theo chiều sâu mầu nhiệm của Người, chứ không phải để phục vụ bất kỳ ý thức hệ nào. Con trẻ Gioan được sinh ra theo ý Chúa, được đặt tên do Chúa chọn và sẽ thi hành điều Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thực hiện nơi chúng con những điều Ngài thấy là tốt đẹp. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…