Thứ Năm Thánh Lễ Tiệc Ly: Phục vụ trong yêu thương

Thái Hà (06.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. (Ga 13,1-15) 

Thánh Augustinô nói: “Người Kitô hữu không được khước từ làm điều mà Đức Giêsu đã thực hiện. Bởi vì khi thân thể cúi xuống gần đôi chân của anh em mình, thì trái tim họ cũng được thắp sáng lên. […] Chúng ta hãy tha thứ và yêu thương nhau, do đó bằng cách này mà chúng ta rửa chân cho nhau”.

Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại: khi biết giờ của Người sắp đến, trong bữa ăn, Đức Giêsu đã đứng dậy và đến bên từng môn đệ mà rửa chân cho họ. Qua việc rửa chân, Đức Giêsu dạy cho các ông, và cũng là cho chúng ta, bài học về tinh thần phục vụ. Phục vụ không phải chỉ là công việc của người dưới với người trên, nhưng chúng ta phải phục vụ nhau theo tinh thần của Chúa. Phục vụ không phải để lấy công hay lấy lòng người khác, nhưng là phục vụ vô vị lợi trong yêu thương vì “bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại” (Đường Hy Vọng, số 792).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho đôi chân con luôn sẵn sàng lên đường phục vụ, và xin cho đôi tay con sẵn sàng dang ra để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…