Thứ Năm Thánh Lễ Tiệc Ly: Rửa chân cho nhau

Thái Hà (01.04.2021) – Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đo phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh rm, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13.1-15)

Con người thường quan niệm: Người có tài hay địa vị quan trọng không thể hạ mình làm việc hèn kiém; vì như thế, người khác sẽ khinh thường. và địa vị sẽ bị giảm đi.

Qua việc rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã dạy chúng ta bài học khiêm nhường và yêu thương đến cùng. Người là Thầy, là Chúa song khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho các trò của mình. Bởi vậy, mỗi người chúng ta cũng phải biết noi gương Đức Giêsu, người  thầy chí thánh, mà rửa chân cho nhau.

Trong cuộc sống hằng ngày, không có công việc nào hèn kém, mà chỉ có những người không dám cúi mình trước tha nhân mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ sức mạnh để khiêm nhường cúi xuống phục vụ tha nhân như xưa Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Amen.

Suy niệm Tim Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…