Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Hãy nói về trẻ Giêsu

Thái Hà (30.12.2021) – Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuen, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Chúa ở cùng Người. (Lc 2,36-40)

Đây là trình thuật của thánh sử Luca về bà ngôn sứ Anna, một phụ nữ góa bụa nhưng luôn kính sợ và ngày đêm thờ phượng Thiên Chúa.

Cuộc sống của mỗi người luôn có đó những gánh nặng. Chúng đè nặng trên đôi vai, làm cho chúng ta quên đi mục đích tối hậu của cuộc đời mình là chính Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần ý thức hơn mỗi ngày, đến với Chúa qua hành vi thờ phượng. Vì Chúa là mục đích cuối cùng mà chúng ta nhắm đến. Chính Ngài vẫn luôn đồng hành và tuôn đổ nhiều hồng ân trên mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con có thể không tiếc thời gian cho biết bao thú vui trần thế, nhưng lại ngần ngại trong việc dành thời gian để được gần bên Chúa. Xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa trong mỗi ngày sống, để cuộc đời chúng con luôn có Ngài là chỗ tựa nương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.