Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Phó thác

Thái Hà (25.02.2021) – Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cữ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. (Mt 7,7-12)

“Anh em cứ xin thì sẽ được”

Chúng tôi không dựa vào sức mạnh bản thân, nhưng vào sức mạnh Thiên Chúa. (Thánh Perpetua).

Thiên Chúa là tình yêu. Tự muôn đời, Người yêu con người, và cho đến mãi ngàn sau, Ngài vẫn như thế. Tình yêu Người nào ai hiểu thấu. Cách yêu của Người khó ai diễn đạt hết được.

Thiên Chúa yêu con người, dẫu con người không đáng được yêu. Dù con người tội lỗi, bất trung, nhưng Thiên Chúa ban cho con người phần phúc được sống, thay vì chết bởi tội.

Là Đấng yêu thương quan phòng, Thiên Chúa biết đâu là điều cần thiết cho con cái của mình. Ta kêu cầu lên Chúa những điều nguyện xin, nhưng chính Người đã biết và ban theo cách của Người.

Ở trong ân sủng và tình yêu Chúa, ta không lo mình bị bỏ mặc hay bị quên lãng. Thiên Chúa hằng dõi nhìn và yêu thương ta, dù lắm lúc, ta không cảm nhận đủ. Đến với Thiên Chúa, thân thiết với Người và phó thác mọi ý nguyện trong tay của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con, để con tín thác vào Ngài hơn nữa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…