Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: “Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá.”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời. Vậy ai nghe những lời ta nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát; khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. (Mt 7,21.24-27)

Nền móng là điều thiết yếu khi xây dựng một ngôi nhà. Nền móng kiên cố thì ngôi nhà vững chắc. Để có nền móng kiên cố, chẳng ai lại đặt nó trên cát, nhưng là trên đá.

Từ những thường thức trong cuộc sống hằng ngày của con người, Chúa Giêsu đã hướng các môn đệ, cũng như chính mỗi người chúng ta đến việc xây dựng ngôi nhà đời mình trên nền tảng là chính Người. Bởi chính Người là “một kiến trúc sư” lành nghề nhất trong việc xây dựng ngôi nhà cuộc đời. Chẳng phải Chúa Giêsu đã dành trọn cuộc đời để luôn thực thi ý Chúa Cha trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đó sao? Vì thế, chẳng ai có đủ khôn ngoan hơn Người để hướng dẫn cho ta biết đau là điều đẹp ý Chúa Chúa. Trong ý hướng ấy, ta hãy tự vấn xem: liệu ta đang xây ngôi nhà đời mình trên nền tảng Giêsu hay nền tảng nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tìm và chọn ý Chúa Cha, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua từng biến cố và sự kiện diễn ra trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.