Thứ Năm Tuần I Thường Niên: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”

Thái Hà (13.01.2022) – Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh.” Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. (Mc 1,40-45)

Bệnh phong cùi ngày nay đã có thuốc trị. Thế nhưng, vào thời Chúa Giêsu, bệnh phong cùi là một căn bệnh nan y. Người  bênh không những phải chịu đau đớn về thể xác mà cọn bị tâm lý đè nặng khi nọi người xa tránh. Vì không ai muốn những điều đó, nên người mắc bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay cũng rất mong muốn được chữa lành. Anh cùi đến gặp và nói với Chúa Giêsu: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Anh tin vào Chúa, nhưng không muốn lấy bệnh tật của mình làm áp lực cho Chúa, anh thưa “nếu Ngài muốn”. Đứng trước lòng tin của người bị phong hủi, Chúa Giêsu đã tỏ lóng thương xót. Chúa không những chữa lành, mà còn gia tăng lòng tin cho anh đến nỗi anh không ngừng rao truyền điều đó cho khắp mọi nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tẩy sạch những “căn bênh phong hủi thiêng liêng” trong tâm hồn chúng con. Xin Cháu lấp đầy lòng tin yếu kém của chúng con mỗi khi “chứng bệnh” này làm tâm hồn chúng con chai đá. Để khi nhận được lòng thương xót của Chúa, chúng con biết cách thể hiện đức tin vào Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.