Thứ Năm Tuần I Thường Niên: Xin theo ý Chúa

Thái Hà (14.01.2021) – Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. (Mc 1,40-45)

Một người phụ nữ với nét mặt buồn sầu đến gặp vị ẩn sĩ và thắc mắc: “Con đã cầu nguyện rất nhiều nhưng con chẳng bao giờ nhận được điều như ý muốn”. Vị ẩn sĩ ôn tồn đáp: “Khi cầu nguyện, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được điều chúng ta muốn, nhưng chắc chắn chúng ta đã nhận được điều chúng ta cần”.

Người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay đã biết cầu xin theo ý Chúa: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Lời cầu xin của anh đẹp lòng Chúa và Người đã ban cho anh được sạch. Quả thế, ý định muôn đời của Thiên Chúa là con người được cứu độ. Chúng ta phải xác tín rằng Chúa luôn muốn cho chúng ta được hạnh phúc và Người biết chúng ta cần gì. Vì thế, điều Chúa muốn và Người đã ban chính là điều cần thiết cho chúng ta. Dù nhiều khi chúng ta không nhận biết hoặc không nhận đó là ơn ban, ngay cả khi điều đó làm chúng ta đau đớn vì không như ý chúng ta muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện để biết nhận ra điều Chúa muốn và mau mắn thuận theo ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…