Thứ Năm Tuần I Thường Niên: Yêu thương người

Thái Hà (12.01.2023) – Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”! (Mc 1,40-45)

“Đừng bao giờ để ai đến với các con mà không được tốt hơn và hạnh phúc hơn khi rời đi” (Mẹ Têrêsa Calcutta).

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô đã phác họa cho chúng ta thấy một hình ảnh Đức Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn Người luôn rung cảm trước nỗi thống khổ của con người, đặc biết với những con người đau yếu, bệnh tật và nghèo khổ. Tất cả những ai đến với Người đều không phải thất vọng. Bởi vì chính Người đã hứa rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại là mẫu mực và là động lực khiến mỗi người chúng ta phải yêu thương tha nhân và đồng loại. Chính Đức Giêsu đã họa lại hình ảnh “Tình yêu” của Thiên Chúa và cũng mời gọi chúng ta sống như Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn con biết cách cầu nguyện cho những người đến với con, vì đó là cách trước nhất và dễ dàng nhất mà con có thể làm để giúp họ được tốt hơn và hạnh phúc hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…