Thứ Năm Tuần II Mùa Giáng Sinh: Lời sống động

Thái Hà (04.01.2024) – Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. (Ga 1,35-42)

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô từng chia sẻ: “Tin Mừng sẽ trở nên sống động trong thời đại của chúng ta, khi ta đón nhận lời chứng đầy thuyết phục của những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu”.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, ông Anrê đã rao truyền Lời cho anh em mình bằng một cách thức hết sức sống động. Trước hết, ông Anrê giới thiệu về Đấng Mêsia bằng một lời chứng xuất phát từ kinh nghiệm tiếp xúc của chính ông, chứ không phải của ai khác. Rồi sau đó, ông dẫn em mình là Simon Phêrô đến gặp trực tiếp Đấng mà ông muốn giới thiệu. Như thế, Anrê đã vừa rao truyền Lời bằng một kinh nghiệm chân thực, lại vừa biết tạo ra một cơ hội để cho Simon Phêrô được tiếp xúc trực diện với Lời. Nhờ đó, Tin Mừng mà ông rao truyền thì tthật là sống động và đầy sức thuyết phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết can đảm và mau mắn đem Lời Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…