Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Lời chứng

Thái Hà (15.04.2021) – Người làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. (Ga 3,31-36)

Trước tòa án, người làm chứng phải tuyên thệ những lời mình nói là sự thật. Nhưng lời ấy có giá trị rất lớn vì chúng có khả năng làm sáng tỏ vụ án, giúp công lý được thi hành, mang lại lợi ích cho nhiều người.

Đức Giêsu là chân lý, những lời Người nói là sự thật. Lời ấy được chứng thực tỏ tường bằng nhiều phép lạ cả thể Người đã thực hiện. Do vậy, Đức Giêsu không cần ai khác làm chứng cho Người. Chính cuộc đời và hành động của Người là lời chứng sống động. Lời chứng ấy gợi lên trong chúng ta một lời mời gọi: tin vào Đức Giêsu. Hoa trái của việc tín là sự sống đời đời do chính Đấng là nguồn sống ban tặng. Còn hậu quả của không tin là cơn thịnh nộ trên những kẻ cứng lòng, ngoan cố. Đức tin chân thật không dừng lại ở lời nói, nhưng đưa đến việc làm cụ thể như việc yêu mến Thánh Thể và hiệp dâng Thánh lễ mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là chân lý và là ngồn sống của chúng con, xin đổ tràn trong tâm hồn chúng con nguồn ân phúc thiêng liêng, để chúng con biết sống và làm chứng cụ thể cho đức tin của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…